۱۱ مارس - سونامی

۱۱ مارس - سونامی

مستند 1episode
در این مستند با استفاده از تصاویری که در قلب زلزله عظیم شرق ژاپن و سونامی در سال ۲۰۱۱ ضبط شده‌اند داستان وحشت و رشادت‌های رقم خورده در یکی از بدترین فجایع تاریخ را نقل می‌کنیم. پهنه‌های وسیعی از سواحل ژاپن در امتداد اقیانوس آرام ویران شدند. آب شهرها و جوامع زیادی را کاملا از جا کند و برد و ساکنان آنان را آواره کرد. حادثه نیروگاه برق هسته‌ای فوکوشیما دای‌ایچی یک منطقه ممنوعه رادیواکتیو به جای گذاشت. اما در روزهای بعد از حادثه، در میان آن هرج‌و‌مرج و سردرگمی، افراد بی‌شماری بودند که برای کمک به قربانیان و جستجوی بازماندگان شتافتند.