NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی

درس 44
درس 44 پس از خوردن شیرینی های ژاپنی، چای سبز پودری می نوشید. آنا پس از بازدید از قلعه هیمه جی، در حال تجربه مراسم چای ژاپنی در یک چایخانه نزدیک به آنجاست. آغاز درس »
درس 43
درس 43 فکر می کنید علت آن چیست؟ آنا به یک سفر مطالعاتی دانشگاهش رفته است. امروز، او به قلعه ی هیمه جی در استان هیوگو رفته است. آغاز درس »
درس 42
درس 42 کدامیک خوشمزه ترین است! آنا به یک سفر مطالعاتی دانشگاهش رفته است. او در یک قطار پرسرعت شینکانسن می خواهد یک اوبنتو (ظرف غذا) بخرد. آغاز درس »

اطلاعيه

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.