تماس با ما

نظرها و درخواست های شما برای بهبود وب سایت و پخش برنامه های ما مورد استفاده قرار خواهند گرفت و امکان دارد روی وب سایت قرار بگیرند و یا در نشریات ما یا بین برنامه ها استفاده شوند.
درباره ی شیوه ی استفاده از اطلاعات شخصی جمع آوری شده از شما خواهشمندیم که به بخش «سیاست حفظ حریم خصوصی» مراجعه کنید.

پرسش ها و نظرهای خود را در فرم زیر وارد کنید:
نام
کشور/ منطقه
شهر
رایانامه
(بار دیگر رایانامه خود را وارد کنید)
رسانه ای که با آن برنامه های رادیو ژاپن را می شنوید
یکی از موارد زیر را انتخاب کنید اگر اف ام/ ای ام را انتخاب کردید، خواهشمند است نام ایستگاه رادیویی یا فرکانس را وارد کنید. اگر رادیو ماهواره ای را انتخاب کردید، خواهشمند است نام ایستگاه ماهواره ای را وارد کنید.
موضوع
پیام

شما این حق را دارید که نام و ایمیل ثبت شده خود را از سوابق ما پاک کنید.
لطفا در صورت تمایل به این کار در فرم زیر درخواست خود را در ج کرده و برای ما ارسال کنید.
اگر درخواستی برای حذف اطلاعات دریافت نشود داده های شما تا 24 ماه از زمان ورود داده ها نگهداری می شوند و سپس به صورت خودکار پاک خواهند شد.

پیش از ارسال، یک بار دیگر پیام خود را مرور کنید.