Hành trình ở Nhật Bản
Journeys in Japan

Khám phá một khía cạnh khác của Nhật Bản. Gặp gỡ người dân địa phương và khám phá những nét truyền thống và văn hóa hiếm khi thấy được trong sách hướng dẫn du lịch!