Giao lộ văn hóa

Chương trình mang đến các chủ đề về xây dựng xã hội đa văn hóa thông qua giải đáp những câu hỏi về Nhật Bản, giới thiệu các hoạt động giao lưu quốc tế cũng như kinh nghiệm ứng phó thảm họa.