Làm gì để quản lý sức khỏe cho thực tập sinh kỹ năng?

Có thể làm gì để quản lý và chăm sóc sức khỏe cho thực tập sinh kỹ năng nước ngoài chưa quen với cuộc sống ở Nhật do những khác biệt, ví dụ về tập tục hoặc ngôn ngữ. Một hội nghị chuyên đề trực tuyến nghiên cứu và tư vấn về sức khỏe cho thực tập sinh tổ chức ở Tokyo sẽ giúp thông tin và giải đáp. Mời quý vị và các bạn đón nghe! (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 25/2/2024).

Dự hội nghị có chuyên gia về giảng dạy và hoạt động nhằm thúc đẩy việc dạy và học tiếng Nhật đơn giản của giới chuyên môn chăm sóc sức khỏe, trong đó có Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Nguyên Quý, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren và Đại học Kyoto.
"Sổ tay Sức khỏe cho người lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản" do Nhật Bản và Việt Nam biên soạn đã được phát hành tới khoảng 400 tổ chức phái cử ở Việt Nam.