Thẻ IC không tiếp xúc / Gói wasabi

Câu chuyện đằng sau những sản phẩm nổi tiếng của Nhật Bản cùng những sáng tạo hàng đầu dành cho thị trường ngách. Lần này là thẻ IC không tiếp xúc và gói wasabi.

Transcript