Ngọc trai nuôi cấy / Hệ thống đúc

Những câu chuyện đằng sau các sản phẩm đình đám của Nhật Bản cùng những sáng tạo hàng đầu dành cho thị trường ngách. Tập lần này sẽ nói về ngọc trai nuôi cấy và hệ thống đúc.

Transcript