Mô tô nước cá nhân loại đứng / Bánh gạo kèm đậu phộng

Trong nửa đầu chương trình là câu chuyện đằng sau những chiếc mô tô nước cá nhân loại đứng có khả năng cơ động cao. Trong nửa sau của chương trình, hãy cùng tìm hiểu về những chiếc bánh gạo kèm đậu phộng, món ăn nhẹ vô cùng phổ biến ở Nhật Bản.

Transcript