Bẫy gián / Bản đồ dân cư

Nửa đầu chương trình là câu chuyện đằng sau loại bẫy gián dùng keo dính khiến gián không thể thoát ra ngoài. Nửa sau giới thiệu bản đồ dân cư giúp các phương tiện khẩn cấp như xe cứu thương, cứu hỏa và cảnh sát có thể nhanh chóng đến hiện trường.

Transcript