Thịt giả cua / Máy vận chuyển ray đơn

Nửa đầu chương trình là câu chuyện đằng sau thịt giả cua, được phát minh cách đây hơn 50 năm và hiện được thưởng thức trên khắp thế giới. Nửa sau chương trình là máy vận chuyển ray đơn lắp đặt ở các sườn dốc ở vùng trang trại giúp nông dân vận chuyển nông sản của mình.

Transcript