Dịch vụ karaoke trực tuyến / Máy bọc ô dù

Phần đầu là câu chuyện đằng sau các dịch vụ karaoke trực tuyến cho phép những bài hát mới nhất được truyền qua mạng và tạo ra sự bùng nổ karaoke ở Nhật Bản. Phần sau giới thiệu về máy bọc ô dù giúp dễ dàng bọc túi nhựa cho ô dù ướt.

Transcript