Cổng soát vé tự động / Bộ cảm biến đo dụng cụ

Trong nửa đầu của chương trình: câu chuyện đằng sau cổng soát vé tự động, được phát triển bởi một công ty Nhật Bản vào những năm 1960 và được lắp đặt tại các ga tàu trên khắp Nhật Bản. Trong nửa sau của chương trình: các bộ cảm biến đo dụng cụ có thể đo chính xác chiều dài của mũi khoan để gia công chính xác đến một phần nghìn milimet.

Transcript