Kyushu: Trên con đường Shoyu Nagasaki - Kumamoto - Miyazaki

Nước tương, hay shoyu, là một trong những gia vị không thể thiếu, làm nền cho ẩm thực Nhật Bản. Ở Kyushu (Tây Nam Nhật Bản), nhiều loại nước tương đã được phát triển để bổ sung cho các món ăn khác nhau. Từ vùng này sang vùng khác, mỗi loại nước tương đều có truyền thống và cách dùng riêng. Điều này đã dẫn đến việc tạo ra nhiều loại nước tương trên khắp khu vực, bao gồm cả các loại shoyu mới với nhiều nguyên liệu khác nhau.

Transcript