Amami Oshima: Nét đẹp trong mưa

Quần đảo Amami Oshima ở tỉnh Kagoshima nhận được một trong những lượng mưa lớn nhất ở Nhật Bản. Đặc biệt, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 6 ở nơi này cung cấp đủ nước để giúp thiên nhiên tươi tốt quanh năm, bao gồm các loài thực vật và động vật quý hiếm. Trong tập này của Hành trình ở Nhật Bản, nhà văn viết về trải nghiệm ngoài trời đến từ Thụy Điển - cô Janni Olsson tận hưởng mùa mưa ở Amami khi cô tham gia vào các hoạt động chỉ có riêng ở đây và tìm hiểu về văn hóa của hòn đảo.

Transcript