Ứng phó thảm họa, những bước đầu tiên
Làm sao để học về ứng phó thảm họa ở Nhật Bản? Trong số này, những người Myanmar đang sống ở Tokyo đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Người thực hiện chương trình là chị Khin Aye Nge, phụ trách sản xuất chương trình cho ban tiếng Miến Điện. Trước tiên, chị Khin tới thăm một tu viện Phật giáo tập trung nhiều người Myanmar sinh sống tại Nhật Bản. Chị cùng họ đi tới một cơ sở để học cách ứng phó cũng như trải nghiệm mô phỏng thảm họa. Họ học hỏi được gì từ đó? Ngoài ra, một chuyên gia của chính quyền địa phương cũng kiểm tra xem tu viện chuẩn bị ứng phó với động đất và hỏa hoạn như thế nào. Lời khuyên của bà là gì và họ đã ứng dụng như thế nào?
Bài giảng về đề phòng thảm họa cho người Myanmar tại một tu viện Phật giáo ở Tokyo
Trải nhiệm mô phỏng động đất
Thực hành sử dụng bình cứu hỏa
Những người tham gia đều hào hứng