Có được bán lại điện thoại di động cho người khác hay không?
Câu hỏi kỳ này là: "Có được bán lại điện thoại di động cho người khác hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp và giới thiệu một số quy định về điện thoại di động tại Nhật Bản. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 27/6/2021).