Có được rủ thêm người đến sống cùng ở nhà thuê hay không?
Câu hỏi kỳ này là: "Có được rủ thêm người đến sống cùng ở nhà thuê hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp và giới thiệu một số quy định về nhà ở tại Nhật Bản.