Nhân viên công ty về hưu trở thành cứu cánh cho các ngôi chùa: Kyoto
Tại Nhật Bản ngày càng có nhiều ngôi chùa không có sư lưu lại, đặc biệt là tại những khu vực dân số suy giảm. Cố đô Kyoto là nơi tập trung các ngôi chùa lớn thuộc nhiều tông phái khác nhau. Trong số đó, chùa Myoshinji đã bắt đầu nỗ lực độc đáo là tuyển mộ các vị sư từ những nhân viên công ty đã về hưu.
Phỏng vấn người ứng tuyển trở thành sư