Truyền lại bài học được khắc vào đá về sóng thần: Tỉnh Kochi
Từ xa xưa, tỉnh Kochi ở miền Tây Nhật Bản liên tục bị sóng thần tàn phá do hay có động đất ngoài khơi bờ biển phía Nam. Ở các vùng bị ảnh hưởng có thể tìm thấy nhiều bia đá và các công trình ghi lại bài học rút ra từ các đợt sóng thần. Tuy nhiên, những ghi chép này cùng ký ức về chúng đang mờ dần theo thời gian. Để truyền lại những kiến thức này cho các thế hệ sau, nhiều người đang nỗ lực sử dụng công nghệ mới nhất để chia sẻ hình ảnh của những bia đá này trên mạng internet.
Một nhà nghiên cứu đang chụp lại những ghi chép trên đá để thu thập dữ liệu