Cẩm nang công việc ở Nhật Bản

Cẩm nang công việc ở Nhật Bản

Chương trình giới thiệu công việc cũng như môi trường làm việc từ góc nhìn của những người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản.