Không đầu hàng COVID-19: Philippines
Vi-rút corona chủng mới đang hoành hành trên thế giới và gây ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của con người. Có nhiều người vốn đã gặp khó khăn về tài chính trước khi đại dịch xảy ra, giờ việc kiếm được đồ ăn thức uống hằng ngày cũng là việc rất khó khăn. Một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản vẫn tiếp tục hoạt động ở Philippines để giúp đỡ các gia đình nghèo khó mặc dù bản thân họ cũng phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Chương trình giới thiệu một người Nhật và các nhân viên người Philippines đang nỗ lực phát hàng cứu trợ trong bối cảnh có rất nhiều quy định hạn chế.
ICAN (Mạng lưới Hành động Trẻ em Quốc tế) có trụ sở ở Nhật Bản tiếp tục phát hàng cứu trợ cho các gia đình thu nhập thấp trong đại dịch.
Anh Fukuta Hiroyuki đứng đầu chi nhánh ở Philippines của ICAN.
Chị Mariditha Mondares, nhân viên địa phương, vừa làm điều dưỡng viên vừa tham gia hoạt động của ICAN.