Saengduean Chailert: Nhà hoạt động bảo tồn voi ở miền Bắc Thái Lan
Cô Saengduean Chailert là người sáng lập Công viên Voi Tự nhiên ở miền Bắc Thái Lan. Cô đang có những hoạt động bảo tồn loài voi châu Á. Cùng nghe cô chia sẻ về tâm huyết dành cho hoạt động bảo vệ voi.
Cô Saengduean Chailert là nhà hoạt động bảo tồn voi ở miền Bắc Thái Lan