Mitch Albom: Tác giả sách bán chạy nhất, Nhà hoạt động từ thiện
Mitch Albom bắt đầu cho ra mắt bộ tiểu thuyết "Human Touch' (Sự tiếp xúc của con người) vào tháng 4/2020. Ấn bản điện tử và âm thanh của tiểu thuyết miêu tả cuộc chiến chống đại dịch vi-rút corona của người dân ở Detroit đã giúp tác giả quyên được tiền từ thiện. Chúng ta cùng nghe ông Albom chia sẻ về tiểu thuyết và lý do tại sao ông có thể hỗ trợ được nhiều người trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Ông Mitch Albom, tác giả sách bán chạy nhất và là nhà hoạt động từ thiện