Ông Muhammad Yunus - Người sáng lập Ngân hàng Grameen
Nhà kinh tế học người Bangladesh, ông Muhammad Yunus giành giải Nobel nhờ xây dựng hệ thống tín dụng vi mô dành cho người nghèo. Cùng trò chuyện với ông về "doanh nghiệp xã hội", sáng kiến đưa ông đi khắp thế giới.
Ông Muhammad Yunus - Người sáng lập Ngân hàng Grameen