Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

Trực tiếp và chuyên sâu. Chương trình phỏng vấn các nhà lãnh đạo, những người có tầm nhìn, nghệ sĩ và doanh nhân đang thay đổi thế giới để tìm hiểu tư duy và động lực của họ.

>>>Chương trình có phiên bản video theo yêu cầu<<<