Thúc đẩy giao lưu và sự đa dạng: Ông Oussouby Sacko - Hiệu trưởng Đại học Kyoto Seika
Chương trình giới thiệu ông Oussouby Sacko, hiệu trưởng người châu Phi đầu tiên ở một trường đại học Nhật Bản. Ông đang dốc sức thúc đẩy giao lưu giữa sinh viên người Nhật và sinh viên người nước ngoài đang ngày càng đông nhờ nỗ lực của ông. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đang khiến ông khó có thể theo đuổi mục tiêu là có được một ngôi trường cởi mở với sự đa dạng.
Vào năm 2018, ông Oussouby Sacko, người Mali, được bầu làm hiệu trưởng trong cuộc cạnh tranh với 2 giáo sư người Nhật.
Ông Sacko tới Nhật Bản năm 1991. Tại đây, ông theo học Thạc sĩ tại Đại học Kyoto, nghiên cứu về thiết kế không gian nhằm khuyến khích mọi người giao lưu.
Ông Sacko tin chắc rằng không có gì giống với những điều chúng ta được trực tiếp trải nghiệm. Đó là điều ông học được từ những tương tác với sinh viên.