Cùng đọc truyện: Pháo hoa xem từ trên lưng bố (phần 2)
Tuần này, mời các bạn thưởng thức phần 2 truyện ngắn "Pháo hoa xem từ trên lưng bố" của nhà văn Mori Hiromi.
"Con gái tôi, Misaki, vừa li dị từ Tokyo dẫn con gái về nhờ trông hộ. Tuy giận con vì lời đề nghị đột ngột này, nhưng tôi đã nhận trông cháu. Thấy cháu cố tỏ ra vui vẻ để chúng tôi không biết là cháu buồn, thì thấy thương quá. Misaki đã hứa về để đi xem pháo hoa cùng con nhưng rồi không xuất hiện..."