Mở rộng cơ hội cho các nghệ sĩ giải trí khuyết tật
Cơ hội dành cho các nghệ sĩ khuyết tật trong ngành công nghiệp giải trí đang rộng mở trong bối cảnh sắp diễn ra Paralympic Tokyo 2020. Nhằm thúc đẩy xu hướng này, một công ty quản lý chuyên hỗ trợ các nghệ sĩ giải trí là người khuyết tật đã được thành lập. Phóng sự giới thiệu về hoạt động của công ty và nỗ lực không ngừng nghỉ của các nghệ sĩ. (Chương trình đã được phát sóng vào ngày 3/9/2019).
"Co-co Life Talent Division" là công ty quản lý chuyên hỗ trợ người khuyết tật
Tomida Akiko - nữ nghệ sĩ trống đeo mắt giả