Lan tỏa giác ngộ triết lý Phật giáo ra thế giới: Trụ trì chùa Jigenji, nhà sư Shionuma Ryojun
Phái tu khổ hạnh Shugendo bắt nguồn từ Nhật Bản có nghi lễ leo quãng đường núi hiểm trở 1 ngày 16 tiếng trong tổng cộng 1.000 ngày. Nhà sư Shionuma Ryojun, 51 tuổi, là người thứ hai hoàn thành nghi lễ tu hành khắc nghiệt này trong lịch sử 1.300 năm của chùa Kinpusen-ji ở tỉnh Nara. Hiện nay, ông là trụ trì chùa Jigenji. Chúng ta cùng nghe nhà sư chia sẻ những điều giác ngộ được trong quá trình tu hành khổ hạnh này cũng như thông điệp đối với thế giới. (Chương trình đã được phát ngày 16/10/2019).
Nhà sư Shionuma Ryojun, trụ trì chùa Jigenji (thành phố Sendai, tỉnh Miyagi)
Nhà sư Shionuma thực hiện nghi lễ Hộ Ma hỏa cúng
Nhà sư Shionuma đang thực hiện "1.000 ngày leo núi"
Nhà sư Shionuma diễn thuyết ở New York