Gặp gỡ nhân vật

Gặp gỡ nhân vật

Chương trình gặp gỡ và trò chuyện với những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho xã hội, những người đi đầu trong các lĩnh vực khác nhau tại Nhật Bản, những người đang được chú ý, những người có hoạt động hoặc nghiên cứu độc đáo. Họ có thể là người nổi tiếng, hay là người bình dị đời thường; có thể là người Nhật hoặc người nước ngoài. Chương trình sẽ đào sâu khía cạnh họ là ai và họ làm gì.