Xe cứu hỏa của Nhật Bản
Trong Đại động đất Đông Nhật Bản 2011, xe cứu hỏa từ khắp mọi miền đất nước đều hối hả tới góp sức dập các đám cháy. Xe cứu hỏa của Nhật Bản được phát triển từ những bài học rút ra được sau mỗi thảm họa lớn như vậy. Chương trình giới thiệu các loại xe cứu hỏa trang bị công nghệ tối tân như xe có thể dập lửa ở trên cao và cứu hộ người ngồi xe lăn, hay xe sử dụng không khí giàu ni-tơ thay cho nước để dập lửa. (Chương trình phát sóng lần đầu vào ngày 17/3/2020)
Xe cứu hỏa của hãng Morita
Xe cứu hỏa trang bị thang, có thể dập lửa trên cao và cứu hộ người ngồi xe lăn
Xe Miracle N7 có trang bị Hệ thống Khí giàu Ni-tơ, phun không khí có nồng độ ni-tơ cao và oxy thấp để dập lửa
Ông Jougamoto Mamoru (trái), trưởng bộ phận kinh doanh, và ông Kouichi Yamano (phải), nhân viên phát triển sản phẩm, của hãng sản xuất xe cứu hỏa Morita