Công nghệ từ Nhật Bản

Công nghệ từ Nhật Bản

Xu hướng hiện nay là gì? Những ý tưởng mới mẻ từ Nhật Bản, các sản phẩm của Nhật Bản được thế giới ưa chuộng, công nghệ hiện đại của Nhật Bản đóng vai trò quan trọng khắp thế giới. Cùng các chuyên gia, chúng tôi mang đến cho thính giả cái nhìn đa chiều về Nhật Bản hôm nay thông qua các sản phẩm và công nghệ.