"Cùng vươn tới tương lai", chương trình đặc biệt 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật - Việt: Gắn kết qua bóng đá
Trong chương trình đặc biệt "Cùng vươn tới tương lai", cùng chúng tôi gặp gỡ ông Nguyễn Võ Huyền Dương, người kết nối quan hệ hợp tác 2 nước qua bóng đá. Ông Dương đưa nhiều đội tuyển của Việt Nam sang Nhật tập huấn, đồng thời tích cực hỗ trợ phong trào bóng đá ở địa phương.
Ông Bùi Hùng, thường trú VOV tại Tokyo, đồng hành cùng chương trình để chia sẻ cảm nhận về đổi thay ở Nhật và hoạt động cộng đồng những năm qua.
(Chương trình phát sóng lần đầu ngày 17/9/2023).
Khách mời Nguyễn Võ Huyền Dương, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tại Nhật Bản. Ông đã gắn bó với Nhật Bản hơn 20 năm.