Học tiếng Nhật qua Tin tức
Mục Học tiếng Nhật qua Tin tức lần này có chủ đề "Ra mắt phần tiếp theo cuốn hồi ký bán chạy “Totto-chan, Cô bé bên cửa sổ". Tin đăng trên NEWS WEB EASY ngày 5/10. Từ khóa hữu ích trong bài: "haiyuu" (diễn viên), "jiyuu" (tự do). Phần sau chương trình là mục Hồi âm thư thính giả gửi về trong thời gian qua. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 10/12/2023).
"Ra mắt phần tiếp theo cuốn hồi ký bán chạy “Totto-chan, Cô bé bên cửa sổ". Từ khóa trong bài: "haiyuu" (diễn viên), "jiyuu" (tự do).
Bà Kuroyanagi Tetsuko, tác giả của Hồi ký “Totto-chan, Cô bé bên của sổ”.