Học tiếng Nhật qua Tin tức
Mục Học tiếng Nhật qua Tin tức lần này có chủ đề "Ra mắt phần tiếp theo cuốn hồi ký bán chạy “Totto-chan, Cô bé bên cửa sổ". Tin đăng trên NEWS WEB EASY ngày 5/10. Từ khóa hữu ích trong bài: "haiyuu" (diễn viên), "jiyuu" (tự do). Phần sau chương trình là mục Hồi âm thư thính giả gửi về trong thời gian qua.
"Ra mắt phần tiếp theo cuốn hồi ký bán chạy “Totto-chan, Cô bé bên cửa sổ". Từ khóa trong bài: "haiyuu" (diễn viên), "jiyuu" (tự do).
Bà Kuroyanagi Tetsuko, tác giả của Hồi ký “Totto-chan, Cô bé bên của sổ”.