Học tiếng Nhật qua Tin tức
Mục Học tiếng Nhật qua Tin tức lần này có chủ đề "Cửa hàng tiện lợi bán thử cơm nắm đông lạnh". Tin đăng trên NEWS WEB EASY ngày 28/8. Từ khóa hữu ích trong bài: "onigiri" (cơm nắm), "denshi-renji" (lò vi sóng). Phần sau chương trình là mục Hồi âm thư thính giả gửi về trong thời gian qua. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 12/11/2023).
"Cửa hàng tiện lợi bán thử cơm nắm đông lạnh". Từ khóa trong bài: "onigiri" (cơm nắm), "denshi-renji" (lò vi sóng).