Học tiếng Nhật qua Tin tức
Mục Học tiếng Nhật qua Tin tức lần này có chủ đề "Rượu sake ủ dưới biển ở thành phố Kushiro". Tin đăng trên NEWS WEB EASY ngày 21/6. Từ khóa trong tin: "nihonshu" (rượu sake), "shigaisen" (tia cực tím). Phần sau chương trình là mục Hồi âm thư thính giả gửi về trong thời gian qua. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 8/10/2023).
Tin: "Rượu sake ủ dưới biển ở thành phố Kushiro". Từ khóa hữu ích: "nihonshu" (rượu sake), "shigaisen" (tia cực tím).