PGS Việt nhận giải thưởng nhờ nghiên cứu vật liệu bán dẫn mới
Dựa trên một phương pháp kỹ thuật chủ lực để có thể phát triển những vật liệu mới, PGS Lê Đức Anh đã thành công bước đầu trong nghiên cứu vật liệu bán dẫn có cả 2 tính năng là sắt từ và siêu dẫn. Với nỗ lực này, PGS Lê Đức Anh đã nhận giải thưởng của cộng đồng dùng kỹ thuật nói trên (có tên là Molecular Beam Epitaxy - MBE) và của Đại học Tokyo trong năm 2022. Chương trình tuần này còn có sự tham gia của chuyên gia cao cấp Nguyễn Thị Bích Yến từ tập đoàn quốc tế Soitec. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 11/12/2022).
PGS Lê Đức Anh nhận giải thưởng nhà khoa học tiêu biểu của cộng đồng MBE và của Đại học Tokyo trong năm 2022.
PGS Lê Đức Anh sử dụng phương pháp MBE để nghiên cứu vật liệu bán dẫn tại phòng thí nghiệm Anh-lab, Đại học Tokyo.
Chuyên gia cao cấp Nguyễn Thị Bích Yến thuộc tập đoàn quốc tế Soitec. Có trụ sở ở Pháp, tập đoàn này chuyên về vật liệu cho chất bán dẫn.