Sức khỏe tinh thần của người Việt ở Nhật mùa COVID-19
Trong những năm qua, đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe tinh thần của người Việt Nam ở Nhật Bản. Một khảo sát trực tuyến năm 2021 đối với người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật về nguy cơ trầm cảm và rối loạn lo âu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cho thấy gần 33% có nguy cơ trầm cảm vừa và cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng đến khả năng đóng góp cho cộng đồng. Chương trình sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của một số bạn đã và đang gặp phải vấn đề này. Cùng với tư vấn của các bác sỹ và chuyên gia trong ngành, chương trình hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm địa chỉ để tìm đến khi gặp khó khăn. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 11/9/2022).
Một số bạn Việt Nam tại Nhật chia sẻ giấu tên về ảnh hưởng sức khỏe tinh thần do COVID gây ra.
Danh sách các trung tâm hỗ trợ tư vấn sức khỏe tinh thần do Tiến sỹ, Bác sỹ Phạm Nguyên Quý - Bệnh viện Kyoto Min-iren và Bệnh viện Đại học Kyoto cung cấp.
Chị Bế Minh Nhật, người sáng lập một dự án hỗ trợ tâm lý “Tomorrow Care”, đang tư vấn trực tuyến.
Bác sỹ Hồ Nhật Quang – người sáng lập mô hình rèn luyện tâm trí vui khỏe mang tên "Tâm Trí Cười HohaQua", chuyên gia đào tạo và huấn luyện thân tâm trí.