Tấu Rakugo: "Ba căn hộ Nagaya" và "Sợ bánh đậu"
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị 2 câu chuyện là "Ba căn hộ Nagaya" (Sangen Nagaya) và "Sợ bánh đậu" (Manju kowai). Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua.
Rakugo là loại hình nghệ thuật tấu nói của Nhật Bản mà người kể biểu diễn giọng điệu của các nhân vật trong truyện một cách dí dỏm.