Tin tức nổi bật liên quan đến Việt Nam
Chương trình tóm lược những tin tức nổi bật liên quan đến Việt Nam phát trong các bản tin của NHK trong thời gian gần đây. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 20/2/2022).
PTV Quỳnh Hoa và Quỳnh Chi