Gifu lần đầu tổ chức tư vấn tâm lý cho người Việt
Số lượng người Việt tại tỉnh Gifu đã tăng khoảng 1,8 lần trong 3 năm qua. Tháng 12 này, Trung tâm Giao lưu Quốc tế tỉnh Gifu lần đầu tổ chức "Kokoro no sodan" - chương trình tư vấn tâm lý cho người Việt sinh sống trong tỉnh để lắng nghe những băn khoăn, lo lắng về gia đình, công việc, các mối quan hệ xã hội của họ, đồng thời cùng nhau tìm ra giải pháp. Mời các bạn cùng nghe chia sẻ của những người đang chung tay vận hành chương trình này.
Chị Bế Minh Nhật, người sáng lập một dự án hỗ trợ tâm lý cho người Việt tại Nhật, là tư vấn viên cho chương trình "Kokoro no sodan"
Chị Đỗ Thị Thuỳ Dương thuộc Trung tâm Giao lưu Quốc tế tỉnh Gifu, là người đề xuất và lên kế hoạch tổ chức chương trình tư vấn tâm lý
Thông báo bằng tiếng Việt về chương trình "Kokoro no sodan"