Người Việt lấy bằng lái xe tại Nhật như thế nào?
Trong bối cảnh ngày càng đông người Việt tại Nhật Bản, ngày càng nhiều tỉnh cho phép thi lý thuyết lấy bằng lái ô tô, xe máy bằng tiếng Việt, trong đó từ tháng 11 có tỉnh Aichi, nơi tập trung đông người Việt nhất. Ngoài ra hiện nay còn có các trường dạy lái xe với giáo viên người Việt cũng như các trường do người Việt mở dành người Việt. Chương trình giới thiệu tình hình lấy bằng lái xe của người Việt ở Nhật thông qua phỏng vấn những người vừa lấy được bằng cũng như giáo viên, đại diện của một trường dạy lái xe.
Anh Nguyễn Tiến Lục, giáo viên người Việt tại một trường dạy lái xe ở tỉnh Chiba
Ông Ogawa Hiroshi, đại diện trường dạy lái xe anh Lục đang làm việc. Trường đang xem xét tuyển thêm giáo viên người Việt trong thời gian tới.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Anh lấy bằng lái ô tô được hơn 1 năm. Chị học theo hình thức tập trung tại tỉnh Niigata.
Anh Nguyễn Mậu Kiên, mới đổi bằng lái xe ô tô Việt Nam sang bằng của Nhật. Anh hiện đang tham gia vận hành một trường dạy lái xe cho người Việt.