Tấu Rakugo: Chiếc trống Hỏa diệm
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị truyện "Kaen Daiko", có nghĩa là Chiếc trống Hỏa diệm. Trong truyện này xuất hiện một người vợ kiểu Kakaa Denka điển hình ở Nhật. Quan hệ vợ chồng cũng có nhiều kiểu khác nhau, trong đó người vợ nào nắm quyền trong nhà lấn lướt chồng, thì được gọi là Kakaa Denka. Chúng ta hãy xem thử chuyện gì xảy ra cho người chồng bị vợ xỏ mũi này. Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 7/11/2021).
Rakugo là loại hình nghệ thuật tấu nói của Nhật Bản mà người kể biểu diễn giọng điệu của các nhân vật trong truyện một cách dí dỏm.