Khách mời: Phát triển máy thở giúp Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19
Tuần này mời các bạn gặp gỡ ông Trần Ngọc Phúc, một nhà sáng chế Việt kiều sống và làm việc tại Nhật Bản. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát, ông đã phát triển mẫu máy thở dễ sử dụng và phối hợp với một số doanh nghiệp cung cấp 2.000 máy thở cho Việt Nam. Hiện tại, ông cũng đang phát triển loại khẩu trang có bộ lọc vi-rút. Hãy nghe ông Trần Ngọc Phúc chia sẻ câu chuyện đằng sau những sáng chế phục vụ công tác chống dịch của mình. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 26/9/2021).
Ông Trần Ngọc Phúc
Máy thở Eliciae MV20 cung cấp cho Việt Nam
Khẩu trang vừa giúp dễ hô hấp vừa có bộ lọc vi-rút
Khẩu trang sử dụng nhựa y tế trong, giúp quan sát được biểu hiện trên khuôn mặt