Tấu Rakugo: "Shingan"
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị truyện "Shingan" (Tâm Nhãn), có nghĩa là Đôi mắt của lòng. Ở Nhật Bản có một nghi thức tín ngưỡng, gọi là Ohyakudo Mairi, tức là tới viếng đền liên tiếp 100 ngày để cầu xin thần thánh. Tương truyền khi đã cầu nguyện đủ 100 ngày, thì sẽ được thần thánh lắng nghe và được toại nguyện. Trong câu chuyện hôm nay, có một người đàn ông đã quyết định cầu nguyện theo kiểu Ohyakudo Mairi này. Chúng ta hãy thử xem ông ta có được toại nguyện hay không. Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 5/9/2021).
Rakugo là loại hình nghệ thuật tấu nói của Nhật Bản mà người kể biểu diễn giọng điệu của các nhân vật trong truyện một cách dí dỏm.