Người Việt từng gặp rắc rối gì liên quan đến luật pháp tại Nhật?
Bán lại tài khoản ngân hàng, đánh bạc trái phép... là những vụ việc có thật liên quan đến người Việt gặp rắc rối về luật pháp tại Nhật. Chuyên mục "Những điều thường thức ở Nhật Bản" kỳ này giới thiệu một số trường hợp như vậy. Phần sau chương trình điểm một số tin tức liên quan đến Việt Nam.