Tấu Rakugo: "Bakemono Tsukai"
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị câu chuyện "Bakemono Tsukai" (Người bắt ma giúp việc). Khi gặp người chủ tốt bụng thì người ta có thể vui vẻ làm việc. Nhưng nếu gặp phải người chủ không tốt thì quả là một cực hình. Câu chuyện hôm nay sẽ cho thấy một người chủ thật là quá quắt. Mời quý vị theo dõi xem cuối cùng chuyện gì đã xảy ra cho người chủ này.
Quỳnh Hoa và Quỳnh Chi gửi tới các bạn thính giả những phút thư giãn cuối tuần