Bạn đã nắm rõ quy định về điện thoại di động ở Nhật Bản hay chưa?
"Có được bán lại điện thoại di động cho người khác hay không?", "Có nên nhờ người quen trên mạng xã hội thay mình ký hợp đồng điện thoại di động hay không?"... Chuyên mục "Những điều thường thức ở Nhật Bản" kỳ này giới thiệu quy định liên quan đến điện thoại di động tại Nhật. Phần sau chương trình điểm một số tin tức liên quan đến Việt Nam. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 27/6/2021).